euskaldunak

matxinoa orixeren begietan

AZKENEKO OLA-GIZONA

 

        «Tiriki-tauki-tauki,

        mailluaren otsa…

        Gaur gora nai nukela

        nik Gabi-arotza,

        bai burni-arotza,

        mailluaren otsa.

 

        Tiriki-tauki-tauki…

        Olaren durunda

        gure ibar-zelaietan

        noiztandik entzun da?

        Noztandik entzun da

        Olaren durunda?

 

                  * * *

 

        Leenen maillukaria,

        omen Tubalkain;

        leenengo Ola-gizona,

        antziñako Matxin.

 

        Orduan mundikan-nai

        mendiak meatza;

        mendiak meatza, ta

        basoak ikatza.

 

        Basoak ikatza, ta

        beso-zaiñak gatza,

        kintaleko maillua

        “matxin” batek dantza.

 

        Beti —tiriki-tauki—

        eztarrian kanta,

        ardoz ondo bustita,

        etzedin narranta.

 

        Dantza-sokarik bazan,

        an Gabi-arotza;

        tobera-jotzen, berriz,

        ez bait-zan arrotza…

 

        …gaberdian gaberdi,

        eztairikan bazan,

        gure Ola-gizona

        antxen izango zan.

 

        Erriko pesta-zurri

        zezenikan aal-zan?

        eskuan kapa gorri,

        buruz beera plazan.

 

        Onean jostaillu, ta

        leertzean eztanda…

        obeto adituko

        bi bertsoz esanda.

 

        “Esku” itzetikan bezain

        zuzen eskukada,

        “Matxin” itzetik datoar

        zuzen “matxinada”.

 

        “Matxinoak” Azpeitin

        Jesus-zigortzaile,

        aurpegia beltz-gorri

        beti ikus bat-zaie.

 

        Azpeiti dala Azpeiti,

        Riojan San Millan…

        an bai, euskal-amaren,

        burni-barrak pillan!

 

        Baiñan, besterik beste,

        Matxinoen poza

        beti, tiriki-tauki,

        mailluaren otsa.


(Orixe, Euskaldunak, 1950)