Irudiak

ANONIMOA

ANONIMOA BAT.pdf (PROTEGIDO)

+

Obetuago adizera emateco escrivicen det eusqueraz.

Azpeitiaco Jaunguciac adizazuteau ondo bana eguin bizate onec diona Bestela Galduac guera eta Billazendituzten Caballero ero Jaunac ere bi falta dira cergatic chit contrarioa zan Jendiaren ilemendituzte guizonac ero Machino oriec eta neuere larri egonaiz Docenabat guizonec artunaute erdian erabilinaute Joca estocaraca azquenian navaxarequin Belarriaere iaquenduziraten dituranac ere agertu tanavaga batez Puscabat quenduziraten eta oraindic ere ecin picha ero chisa eguin derala nago Mericoac curacen diratela eta esa ciraten emendican dozenabaterterdi egun bano lenago pasatucozala beste pestari Azpeitian eta Ciudade oneta Jendiau murazen ezbazan edo gauza onec onela biarbadeu onela esan cirate eta emen dabilza asco chit berriac xaquiten ceindiran contrarioac orainda Bulucio eme chitagiz irumilla guizon omen daude Plantaturic eta Azpeitiraco ere milla eta berreun omendaude eta dabilza esquian balebilza bezela berriac Jaquiten baita orere biralduneba mutilbat or etezan bulucioric eta cion mutilla edo pagueac aec Jocituen bi anche cebillela berriac Jaquiten Jaunac arren garie eta artua mercatu biardituzte a 24 oguia faneguia eta artua a 16 r. faneguia yagur Jauna ezditut esanai guciac paratodos los señores de Azpeitia a 9 de Abril de 1766 Azpeitia San Sebastian

PS: Anonimo hau da, epaiketako deklarazioen arabera, Vicuñaneko etxean idazkarigai zebilen Urrestillako mutilak idatzi zuena. Erreparatu datan. Matxinada Azkoitian hasi baino bost egun lehenago idatzia da, eta pieza literariorik onenaren pare, gutxi-asko, gerora gertatuko dena iragartzen du. Bere burua Donostian matxinoek jipoitutako jauntxoaren lekuan jarrita, badirudi helburua gauzak gertatu aurretik konpontzea dela, gariaren eta artoaren prezio berri eta guzti. Kontatzen duen fikziozko eraso horrek are bitxiagoa egiten du anonimo hau.

Barneko azalean, Esteban de Altuna dakar, Guarde Dios muchos años, A todos los Señores de Azpeitia; barrukoan, berriz, Al Señor Don Nicolás de Altuna.